آدرس
تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان فاطمی، کوچه عبده، نبش کوچه سربداران پلاک ۲۱، واحد ۱
تلفن
  ۹۱۰۶۰۴۰۴۴۶ (۹۸+)
  ایمیل
 roadtoenglish.farahani@gmail.com