برگزاری دوره های تافل

  سرفصل آموزشی آزمون تافل عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه گرامر پایه 3 مرور انواع مختلف زمان ها - جملات مجهول - مصدر کامل - جملات شرطی- جملات مرکب اسمی، وصفی/ قیدی - کوتاه سازی شبه جمله وابسته وصفی/قیدی - معکوس سازی 90 دقیقه ریدینگ 4 معرفی و آموزش ...


آشنایی با آزمون تافل – TOEFL

تافل (به انگلیسی : TOEFL) که برگرفته از سرواژگان (Test of English as a Foreign Language) به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینه برقراری ارتباط به زبان انگلیسی ...