برگزاری دوره های تافل

  سرفصل آموزشی آزمون تافل عنوان تعداد جلسات توضیحات مدت زمان جلسه گرامر پایه 3 مرور انواع مختلف زمان ها - جملات مجهول - مصدر کامل - جملات شرطی- جملات مرکب اسمی، وصفی/ قیدی - کوتاه سازی شبه جمله وابسته وصفی/قیدی - معکوس سازی 90 دقیقه ریدینگ 4 معرفی و آموزش ...